Balloon-Simple-ArrowNon
Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Header
 
1. Veldafzetting

Op het terrein zijn diverse gebouwen en objecten geplaatst. Deze objecten mogen niet verplaatst of verwijderd worden. Ramen en deuren die dicht gemaakt zijn, dienen dicht te blijven. Deuren die open staan, dienen open te blijven.

Op plaatsen waar rood-wit lint gespannen of wat gebarricadeerd is mag men uit veiligheidsredenen niet komen.

Het is verplicht om ten alle tijden buiten de safezone een veiligheidsbril te dragen.

Het niet dragen van een veiligheidsbril buiten de safezone is absoluut verboden. Spelers die betrapt worden op het niet dragen van een veiligheidsbril worden per direct van het evenement verwijderd zonder restitutie van de entree.

2. Safe Zone

Op het terrein is de safezone ingericht waar spelers hun spullen kunnen plaasten. De volgende regels dienen in acht genomen te worden in de safe zone;
 
 • Het is niet toegestaan om een magazijn in de safezone geplaatst te hebben
 • Het is niet toegestaan om te dryfiren “test schieten” in de safezone
 • Het is niet toegestaan om over de safezone heen te schieten
Probeer gedurende de speeltijd zo min mogelijk in de overdekte safezone te blijven, dit beïnvloed namelijk het spel.
 

3. Marshalls

Tijdens het evenement kan een beroep gedaan worden op de aanwezige Marshalls in geval van problemen, geschillen of discussies. Zij staan in voor een vlot verloop van het spel en de veiligheid van iedereen. Aanwijzingen opgedragen door een van de Marshalls dienen ten alle tijde opgevolgd te worden. Het is niet toegestaan om op een Marshall te schieten. Marshalls staan altijd in hun gelijk en een besluit wat door een marshall opgedragen is, is definitief. Bent u het niet met een besluit van een marshall eens, ga dan langs een Hoofd Marshall of Organisatie (Chris/Mike).

4. Grove taal, agressief gedrag, drugs & alcohol

Het is verboden om voor aanvang, tijdens het spel, in de pauze en na afloop op het terrein drugs en alcohol te nuttigen of bij te hebben. Spelers die hierop betrapt worden zullen verbannen worden en hun namen zullen doorgespeeld worden naar andere organisaties binnen Nederland en België.

Grove taal & agressief gedrag wordt niet getolereerd, spreek iemand (met respect) aan zoals je zelf ook aangesproken wilt worden. Indien een speler zich hier niet aan houdt, zal de speler per direct van het evenement verwijderd worden zonder restitutie van de entree.

5. Roken & Socializen

Spelers die willen roken en socializen worden dringend gevraagd om dit tijdens de pauze of buiten het terrein te doen. Het roken of socializen tijdens de gameplay is verboden en enkel toegestaan buiten het gebouw. 
Het is ook niet toegelaten met gear buiten te gaan. Dit met betrekking tot bijvoorbeeld, holsters, tacvesten, bivakmutsen, replica's en laders.

6. Pauzetijden

Pauzes worden aangekondigd door een geluidshoorn. Er zullen kleine pauzes tussendoor gedaan worden. De grote lunch pauze zal rond 11.30 uur zijn en duurt maximaal 45 minuten. Tijdens de laatste kleine pauze is het enkel de bedoeling om de magazijnen bij te laden, iets te drinken en weer terug het spel in te gaan.

7. Joule Limieten

U kunt voor aanvang van het evenement (tussen 07:45-08:45) met uw replica(s) testen of u de juiste Joule heeft. Dit is niet verplicht. Op eigen risico kunt u gaan spelen zonder test. Maar u dient te beseffen, dat als u met een ingame test, te hard schiet, u de verdere dag niet meer mee mag spelen. Ook niet met een andere replica. Indien u succesvol door de Joule test bent gekomen ontvangt u van ons een aantekening c.q. markering zodat wij dit later op het veld kunnen controleren.

Enkel airsoftreplica’s zijn toegestaan op evenementen van Crimi Events. De maximale toegestane kracht van de bb’s worden getest met het gewicht waar u mee speelt. Bij twijfel wordt er getest met 0.30 gram, voor Pistols en Assault Riffles die door Crimi Events ter plekke in uw magazijn geplaatst worden.

Hieronder staat de maximale toegestane Joule per categorie;
 • Airsoft Replica's, Snipers, DMR en sidearms 1.2 Joule (GEEN MARGE MEER) - Single Shot Only!
Procedure meting:

Speler meldt zich aan voor meting.
Replica met eigen gewicht bb wordt getest door speler om te zien of bb rechtdoor schiet. (Controle marshal)
Bij een overduidelijke onder-hop of over-hop zal speler zijn hop juist afstellen zodat bb rechtdoor vliegt
Meting gebeurt vervolgens met gewicht volgens klasse van replica.

Enkel airsoftreplica’s zijn toegestaan op evenementen van Crimi Events. De maximale toegestane kracht van de bb’s worden getest met het gewicht waar mee u speelt. Bij twijfel zal er getest worden met 0.30 gram die door Crimi Events ter plekke in uw magazijn geplaatst worden

Op ieder willekeurig moment kunnen Marshalls steekproefsgewijze ingame een Joule test afnemen. Indien de Joule op dat moment te hoog is, zal de speler per direct van het evenement verwijderd worden zonder restitutie van de entree.

8. Airsoft gerelateerde regelgeving

8.1. Smoke grenades
Smokes zijn niet toegestaan.

8.2. Pyro’s (grenades)
Pyro's zijn niet toegestaan.

Toegestane BB's:
 • 101 inc
 • Xtreme precision BIO
 • Green Devil
 • Point Blank
 • Hidd Eco
 • Mad Bull (tracers)BIO
 • G&G (tracers) BIO
 • Nimrod Tracers BIO

Verboden BB's:
 • Alle overige merken
 • Alle overige tracers
 • Witte BB's
 • Zwaarder dan 0.28 gram

8.3. Verboden Grenade Launcher Shells
Het is verboden om de Airsoft Innovation 40 Mike en Master Mike te gebruiken op evenementen waar Crimi Events organiseert. De A.I. 40 Mike schiet 150 bb's kaarsrecht op een afstand van 30 meter af en Master Mike heeft een soortgelijke impact, in plaats van de traditionele grenade launcher shells die verdeeld lanceren.

Tevens is het verboden om gebruik te maken van zogeheten TAG rounds, dit zijn projectielen die groter zijn dan 6mm die met een grenade launcher afgevuurd kunnen worden. Omdat deze een grote afstand hebben en de veiligheid niet gegarandeerd kan worden zijn deze verboden.

8.4. Hit regel
Indien u gehit wordt roept luid en duidelijk HIT-HIT-HIT en neemt u, indien u in het bezit bent van een fluo hesje uw hesje uit uw kledij en toont u deze duidelijk zichtbaar, zodat een ander duidelijk ziet dat u gehit bent. Bent u niet in het bezit van een fluo hesje; steekt u na het roepen van uw HIT direct uw hand of replica zichtbaar omhoog in de lucht en laat deze zo gedurende de periode dat u:
 • Op een medic aan het wachten bent
 • Richting de respawn loopt
Wacht niet te lang met het weglopen aangezien u in een line of fire zou kunnen staan, waarbij een tegenstander om u heen schiet.

Wij adviseren ten alle tijden om een fluo hesje mee te nemen aangezien dit duidelijker is dan een hand of replica in de lucht. De kans is namelijk aanwezig dat een tegenstander dit niet goed ziet en uw HIT niet hoort en daarom verder op u schiet.

Het is niet toegestaan om te schieten op spelers die gehit zijn. Indien u ziet dat een speler een fluo hesje zichtbaar draagt, de hand omhoog heeft of de replica omhoog heeft mag u hier niet op schieten.

8.4.1 Dead men don't speak
Indien u gehit bent, bent u "dood" en dode mensen kunnen niet meer spreken. Het is daarom ook niet toegestaan om nadat u gehit bent nog met andere spelers te spreken of gaat wijzen waar de tegenstander zich bevind.

8.5. Friendly Fire
Spelers die een eigen teammaat afschieten dienen zelf hun hit te nemen. Het is daarom ook belangrijk dat men kijkt waar men heen schiet, en dat men niet willekeurig naar toe schiet.

8.6. Hit on weapon
Indien u op uw airsoft replica geraakt wordt geldt dit ook als een hit. U kunt indien u de beschikking heeft over een side-arm hiermee verder spelen. Roep eerst luid en duidelijk “hit on weapon of weapon hit”, pak daarna uw side-arm en speel hierna verder.

8.7. Knife Kill
Het is enkel toegestaan om een dummy knife mee te nemen, echter messen zijn verboden. Indien u in het bezit bent van een dummy knife kunt u een knife kill maken. Om een knife kill te maken dient u uw mes te pakken en de tegenstander op zijn schouder of lichaam aan te tikken. Indien u door een knife kill gehit wordt dient u een stille hit te nemen. Dit betekend dat u geen hit roept, maar stil naar uw respawn loopt of om een medic roept.

8.8. Headshots
Headshots worden niet beloond en dienen ten alle tijden vermeden te worden. Het is daarom ook niet toegestaan om op het hoofd te mikken indien er meerdere delen van het lichaam zichtbaar zijn. Indien enkel het hoofd zichtbaar is; is het wel toegestaan, echter adviseren wij het dringend af om hierop te schieten.

8.9. Blind Fire
Het is verplicht om naar een richting te schieten waarbij u zelf oog zicht heeft. U dient ten alle tijden oogcontact te hebben met het doel waar naar u toe schiet. Het is daarom niet toegestaan om door gaten te schieten die kleiner dan een gespreide hand zijn. Het is ook niet toegestaan om over muurtjes of muurtjes van huizen te schieten. Dus bunny jumps(springen om ergens overheen te kijken en te schieten), is NIET toegestaan. Dit wordt ook als blind fire beschouwt.

8.10. Pang regel
Wij hanteren geen officiële pang regel echter dient u deze regel wel met gezond verstand in acht te nemen. Als u een speler voor u heeft staan en dit binnen 5 meter is, vragen wij om uw gezond verstand te gebruiken en dan sowieso niet op een hoger lichaamsdeel dan het torso te schieten en indien nodig pang roepen. U mag binnen 5 meter PANG roepen om iemand figuurlijk af te schieten.

Het is niet toegestaan om automatisch te pangen, indien u meerdere spelers wilt pangen dient u rekening ermee te houden dat tussen iedere pang zich een korte pauze bevind, "PANG 1-2 seconden PANG".

8.11. Medic regel
Indien er medics tijdens het spel toegepast worden, zullen er tijdens de briefing gele banden uitgedeeld worden. De gele armbanden dienen aan één been bevestigd te worden. De speler die dan in het bezit is van een geel bandje, is de medic. Als een andere speler gebruik wilt maken van de medic dient hij/zij MEDIC - MEDIC te roepen.

De medic zal dan naar deze speler toe komen, of de speler zal door een andere speler naar de medic gesleept worden. De huidige medic zal zijn gele band af toen, en bij de speler die gehit is om doen. De speler die gehit was is vanaf dat moment de nieuwe medic. Hierna dient u BACK IN GAME te roepen.

De enige regel die wij hanteren is dat men maar 1x gemedic't kan worden. Een 2e keer dient u naar de respawn te lopen.

Het is niet toegestaan om door het hele terrein te lopen om een medic te zoeken. U mag echter wel uit een directe de line of fire stappen (maximaal 3 stappen!).

8.12 Respawnen
Indien u geraakt wordt bent u gehit. U kunt dan kiezen voor een medic (Hoofdstuk 8.10) of u kunt er voor te kiezen om terug te lopen naar uw respawn. Voor het spelstart worden teams door een marshall naar hun vaste respawn begeleid. Dit is de locatie waar u naar toe dient te lopen nadat u geraakt bent en niet gebruik kan/wilt maken van een medic.

Het is niet de bedoeling dat u in de respawn uw veiligheidsbril af doet, aangezien u hier ook onverhoopt geraakt zou kunnen worden.
Het is niet de bedoeling dat u vanuit uw respawn op iemand anders schiet, u bent immers af.
Het is niet de bedoeling dat u tegenstanders in hun respawn schiet, aangezien zij immers ook af zijn.

De respawnregel (wanneer u weer het veld op mag nadat u afgeschoten bent) wordt tijdens de briefing door de marshalls verteld. Dit kan variëren tussen een respawn regel van 1 persoon tot 3 a 5 personen.

Indien de respawnregel 3 personen is, dient u te wachten tot er totaal 3 spelers in de respawn bevinden, dan pas mag u weer terug het veld op.

8.13 Teambandjes
Alle spelers krijgen tijdens de briefing aan teambandje die zij gedurende de hele dag om één van hun armen dienen te dragen. Team oranje/rood zal deze rechts dragen en team blauw zal deze aan de linkerarm dragen.

Spelers met een ghillie suit dienen ook het teambandje aan de arm te dragen en zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het teambandje zichtbaar te zien is. Indien zij door friendly fire gehit worden aangezien een teamlid het bandje niet zag, zal de speler in de ghillie suit moeten respawnen.

9. Overtredingen

Indien u zich niet aan de voorwaarden van het reglement houd kunt u hiervoor een aantekening krijgen. Bij een overtreding zal er een aantekening op uw polsbandje gemaakt worden en bij 3 aantekeningen zijn wij helaas genoodzaakt om u van het evenement te verwijderen zonder restitutie van de entree.

Tevens is het mogelijk dat u bij 3 aantekeningen pernament van al onze evenementen verbannen wordt, en wij dit aan andere organisaties door communiceren.

1 Aantekening:
 • Blind Fire
 • Dryfire in de safezone
 • Medic regel overtreden
 • Full auto schieten
 • Objecten verplaatsen
 • Het gebruik van een laser die gemonteerd is op een replica
 • Dead men don't speak regel (praten of wijzen terwijl u gehit bent)
 • Het veld vervuilen met afval
 • "NEEM JE HIT" roepen terwijl de ander niet eens geraakt wordt
2 Aantekeningen + 30 minuten afkoelen in de safezone:
 • Hit niet nemen
 • Magazijn geplaatst in de safezone
 • Schieten over de safezone heen
 • Extra schieten op marshalls (tenzij duidelijk aangegeven dat dit wel mag)
 • Grove taal & schelden
 • Uitlokken van ruzies
 • Extra voor headshots gaan
 • Tegen een marshall in gaan
 • Op plekken komen die afgezet zijn
 • Met regelmaat friendly fire uitvoeren
3 Aantekeningen + directe verwijdering van het evenement (en eventuele vervolg evenementen):
 • Bril niet op buiten de safezone
 • Agressief gedrag
 • Drugs (zowel soft als hard drugs)
 • Alcohol
 • Te hoge Joule ingame (hoger dan 1.2 Joule)
 • Gebruik van smokes, pyro's c.q. vuurwerk
 • Objecten vernielen
 • Diefstal / Poging tot diefstal
 • Glazen/Stalen BB's gebruiken
 • Geen biologische BB's gebruiken

10. Spel regels
 • Single Shot/ Full Auto
  - Overal is het  = Single Shot only
   
 • Base Camps, een locatie waar missies mee te maken hebben, hier kun je niet respawen, deze dien je te beschermen indien deze met het spel mee doen
   
 • Missies
  - Worden tijdens de briefing verteld of staan aangegeven in de respawn
  - Er kunnen de hele dag door nieuwe missies geplaatst of verwijderd worden
   
 • Props niet verstoppen, indien gehit neerleggen (of meenemen tenzij aangegeven) maar wel duidelijk zichtbaar
 • Blijf van de props af die niet met je missie te maken heeft
 • Indien er een ingame karakter is, schiet niet op hem, dit heeft geen nut (tenzij aangegeven wel te doen)

11. Verlies en Diefstal & Risico

Crimi Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Wij adviseren om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Crimi Events dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

Crimi Events behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

Mocht u onverhoopt nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina of per email richting info@crimi-events.com
 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.

Beste Airsofters,
Belangrijk!!!!!!

Per 1 Juli gaan reserveringen nog enkel via de nieuwe website: www.airsoftevents.be. Deze is reeds online
We zitten nu in een overgangsfase, dus u kunt nu ook nog via deze website reserveren voor de events voor juni maar ook via de nieuwe website
Aub niet via alle 2 de websites reserveren. Of via crimi-events.com of via airsoftevents.be
Dank u wel voor u begrip!!!


Chers airsofteurs,
Important ! ! ! ! ! !
À partir du 1er juillet, les réservations se feront uniquement via le nouveau site web : www.airsoftevents.be. Il est déjà en ligne.
Nous sommes actuellement en phase de transition, vous pouvez donc toujours réserver via ce site pour les événements du mois de juin, mais aussi via le nouveau site.
Merci de ne pas réserver sur les deux sites. Que ce soit via crimi-events.com ou via airsoftevents.be.
Merci pour votre compréhension !!!

Dear Airsofters,
Important!!!!!!
As of July 1st, reservations will only be accepted through the new website: www.airsoftevents.be. This website is already online.
We are currently in a transition phase, so you can still make reservations for events in June through this website as well as the new website.
Please do not make reservations through both websites. Either through crimi-events.com or airsoftevents.be
Thank you for your understanding!!!

Mvg
Crimi-Events/ASA